Impressum en gebruiksvoorwaarden


Impressum

Adres:

Whirlpool Belux n.v.
Nijverheidslaan 3 bus 1
B-1853 Strombeek-Bever

Telefoon: +32 (0)2 263 32 11
Fax: +32 (0)2 263 32 55


Gebruiksvoorwaarden

Alle teksten, afbeeldingen, grafieken, geluid, animaties en video's alsmede de ordening ervan zijn beschermd door het auteursrecht en andere beschermende wetten. Voor elke vorm van gebruik van deze informatie en gegevens, inclusief het omzetten ervan naar andere media, het verveelvoudigen, verspreiden, wijzigen of toegankelijk maken voor derden voor commerciële doeleinden is onze uitdrukkelijke toestemming vereist. Indien niet anders vermeld zijn alle tekens op de websites van Whirlpool Belux n.v. die voor bescherming in aanmerking komen, beschermd door het merkenrecht.
Bauknecht is een geregistreerd handelsmerk van IRE Beteiligungs GmbH en haar verbonden ondernemingen.


Vrijwaring

We willen u erop wijzen dat bij de afgebeelde producten niet alle beschikbare producteigenschappen zichtbaar kunnen worden weergegeven. Als een bepaalde producteigenschap belangrijk voor u is, raadpleeg dan de speciale productpagina's of neem contact op met uw Bauknecht-verdeler.


Aansprakelijkheid

De informatie op deze site wordt verschaft zonder enige vorm van verbintenis. De informatie op deze website kan typfouten, technische onvolkomenheden of andere fouten bevatten en kan te allen tijde zonder kennisgeving worden gewijzigd. Whirlpool Belux n.v. hanteert een beleid dat gericht is op voortdurende verbetering van de producten en behoudt zich het recht voor, zonder kennisgeving, verbeteringen of veranderingen aan producten aan te brengen. De toegang en het gebruik van deze website is op eigen risico van de gebruiker. Whirlpool Belux n.v. is niet verantwoordelijk en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe, indirecte of toevallige schade die opgetreden is met de toegang en/of het gebruik van deze website.